Aktuálne informácie

Pozvánka na praktický seminár o aplikácii GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu)

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Praktický seminár o aplikácii GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu)“.

Seminár sa uskutoční 13. apríla 2018 v Prešove, Fakulta výrobných technológií (budova SPŠ stavebná), Bayerova ul. 1.

Viac info nájdete v pozvánke s programom. 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020