Aktuálne informácie

Pozvánka na informačný seminár: „Možnosti rozvoja v poľnohospodárstve“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár: „Možnosti rozvoja v poľnohospodárstve“.

Seminár sa uskutoční dňa 25. 04. 2018 (streda) v zasadacej miestnosti (na III. poschodí) Agrárnej komory Slovenska, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda so začiatkom o 09.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020