Aktuálne informácie

Pozvánka na stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny na regionálnej úrovni pre Prešovský kraj.

Stretnutie sa uskutoční  10. mája 2018, v čase od 10:00 h do 13:00 h

Al dente Restaurant, Mukačevská 29, 080 01 Prešov

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020