Aktuálne informácie

Region Tour Expo

Regionálne antény NSRV SR pre Trenčiansky kraj, pre Trnavský kraj a pre Nitriansky kraj Vás pozývajú na výstavu Region Tour Expo 2018 v Trenčíne v dňoch 11. - 12.5.2018.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020