Aktuálne informácie

Upozornenie žiadateľov a prijímateľov na najčastejšie zisťované nedostatky počas výkonu kontrol na mieste (KNM)

PPA upozorňuje žiadateľov  a prijímateľov na najčastejšie zisťované nedostatky počas výkonu kontrol na mieste (KNM) pre Projektové podpory , Priame podpory a pre Trhové opatrenia.

Upozornenie žiadateľov a prijímateľov na najčastejšie zisťované nedostatky počas výkonu kontrol na mieste (KNM).

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020