Aktuálne informácie

Seminár: Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému: „Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe“
Seminár sa uskutoční dňa 13. júna 2018 (v stredu) so začiatkom o 10:00 hod. v prezentačnej miestnosti Penziónu Salaš Cabaj (Pri salaši, 951 17 Cabaj-Čápor).

Bližšie informácie v pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020