Aktuálne informácie

Informačný seminár: Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte implementácie projektov PRV SR 2014 – 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na informačný seminár "Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte implementácie projektov PRV SR 2014 – 2020",
Seminár sa uskutoční dňa 12. júla 2018 vo Zvolene.

Bližšie informácie v pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020