Aktuálne informácie

Pozvánka na Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vám dáva do pozornosti aktivitu partnera a člena NSRV SR: Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku.

 Fórum sa uskutoční v dňoch 26. - 27.10. 2018

 v Agroinštitúte, Akademická 4, 94901 Nitra.

Viac informácií o podujatí nájdete v dokumentoch na stiahnutie. 

Prihlásiť svoju účasť môžete do 22. 10. 2018 vyplnením prihlášky organizátorovi. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020