Aktuálne informácie

Pozvánka na Študijnú cesta do Poľska

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Združenie Malokarpatská vínna cesta Vás pozývajú na Študijnú cestu do Poľska.

Študijná cesta je zameraná pre malých a mladých vinohradníkov, vinárov, pestovateľov zeleniny a ovocia ako potencionálnych a reálnych beneficientov PRV SR 2014 - 2020. Cieľom je získať nové skúsenosti, oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020 a použitými inováciami v špeciálnej rastlinnej výrobe.

Termín študijnej cesty: 26. - 28.10.2018

Bližšie informácie k študijnej ceste, ako aj program nájdete v pozvánke

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020