Aktuálne informácie

Podporujeme nášho člena

Národná sieť rozvoja vidieka SR vás pozýva na aktivitu nášho člena – Slovenského zväzu chovateľov, ktorý organizuje XXI. celoštátnu výstavu zvierat s medzinárodnou účasťou a III. majstrovstvá Slovenska v králičom hope.

Termín a miesto: 24. – 25. 11. 2018, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020