Aktuálne informácie

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre Prešovský kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD, ktoré sa uskutoční  4. decembra v čase od 8:30 h do 12:30 hod. v Reštaurácii Al dente, Mukačevská 29, 080 01 Prešov – Sídlisko III

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020