Aktuálne informácie

Ocenili sme troch výhercov súťaže Moje najobľúbenejšie zvieratko...

Do súťaže časopisu Spravodajca NSRV 1/2018 ste sa mohli zapojiť zaslaním krátkeho príbehu alebo obrázku do 15. novembra 2018. Súťaž s názvom Moje najobľúbenejšie zvieratko bola zverejnená aj na našom facebookovom profile.

Sme radi, že môžeme oceniť troch výhercov, ktorými sa stali menovite Emka (10 rokov), Ninka (7 rokov) a Oto (9 rokov). Do súťaže nám  zaslali krásne obrázky a pútavé príbehy.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a zároveň posielame zaujímavé a praktické predmety od Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020