Aktuálne informácie

Prieskum v rámci celej Európy z oblasti presného poľnohospodárstva

Národná sieť rozvoja vidieka SR by vás rada informovala o prebiehajúcom prieskume v rámci celej Európy z oblasti presného poľnohospodárstva. Touto cestou by sme vás chceli požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý nájdete na tomto linku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Survey-PAT-EU-2018.

Dotazník je v slovenčine a je určený pre farmárov a poľnohospodárov zameriavajúcich sa na presné poľnohospodárstvo.

Tento prieskum organizuje Európska komisia, európske združenie poľnohospodárov Copa-Cogeca, európska sieť národných združení poľnohospodárskych strojov - CEMA, DG AGRI, Eurostat a Európska agentúra pre životné prostredie.

 

Ďakujeme za váš čas.

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020