Aktuálne informácie

Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

RA NSRV SR pre Košický kraj organizuje vzdelávaciu aktivitu "Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020" dňa 7.2.2019, Kultúrny dom v obci Košické Oľšany, 044 42 Košické Oľšany.

Hlavnou témou  je objasnenie povinností v rámci implementácie projektov z PRV SR 2014 – 2020, ktoré im vyplývajú z Príručky pre prijímateľa PRV SR 2014 – 2020.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020