Aktuálne informácie

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje záujemcom o zamestnanie, že od marca 2019 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom „Referent pre EIP“

Podrobné informácie o pracovnej ponuke nájdete v dokumentoch na stiahnutie alebo na https://www.profesia.sk/praca/agentura-pre-rozvoj-vidieka/O3589350.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020