Aktuálne informácie

Verzia 5.0 Usmernenia MPRV SR č. 4133/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.

PPA zverejnila 5. verziu Verzia Usmernenia MPRV SR č. 4133/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020