Aktuálne informácie

VÝZVA_IROP-CLLD-Q181-511-01

MAS ŠAFRÁN vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok  (ŽoPr) - kód výzvy: IROP-CLLD-Q181-511-01
Dátum vyhlásenia: 11.4.2019

Viac tu: https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-irop/financovanie-implementacie-strategie-clld-opatreni-irop/vyzva-irop-clld-q181-511-01/

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020