Aktuálne informácie

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q339-511-001

Občianskeho združenia Stredný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok  (ŽoPr) - kód výzvy: IROP-CLLD-Q339-511-001
Dátum vyhlásenia: 12.4.2019

Viac tu: http://www.strednyliptov.sk/vyzvy.html

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020