Aktuálne informácie

Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín

Úspešní žiadatelia z podopatrenia 6.1 PRV SR majú možnosť sa prihlásiť na vzdelávaciu aktivitu organizovanú Agroinštitútom Nitra, š.p. "Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín".

Viac informácii získate po rozkliknuti linku pri oboch termínoch. Počet miest je limitovaný počtom 20 osôb/1 kurz. Prihlasuje sa elektronicky, po naplnení max. počtom účastníkov nebude možné sa ďalej prihlasovať. Vzdelávanie je financované z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Od 27. mája: http://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/podpora-vzdelavania-mladych-farmarov-v-oblasti-chovu-vciel-a-produkcie-medu-z-liecivych-rastlin/1115

Od 15. júla: http://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/podpora-vzdelavania-mladych-farmarov-v-oblasti-chovu-vciel-a-produkcie-medu-z-liecivych-rastlin/1116

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020