Aktuálne informácie

Možnosti využitia PRV SR 2014 – 2020 pre malých a mladých vinohradníkov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov Vás Pozýva na aktivitu s názvom: „Možnosti využitia PRV SR 2014 – 2020 pre malých a mladých vinohradníkov“ dňa 20.05.2019 v priestoroch Pezinského kultúrneho centra
Holubyho 42, Pezinok

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020