Aktuálne informácie

Hurá leto 2019 - domadické trhy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj vás v spolupráci s obcou Domadice pozýva na podujatie: Hurá leto 2019 – domadické trhy

Podujatie sa uskutoční 17. augusta 2019 od 15.00 hod. na športovom ihrisku v Domadiciach.    

Trhy v Domadiciach ponúknu zaujímavo a aktívne strávené popoludnie pre dospelých, deti i mládež.

Svoje umenie budú prezentovať šikovní ľudoví umelci a remeselníci, chýbať nebude ani občerstvenie v podobe regionálnych špecialít.

Program spestrí 1. ročník súťaže vo varení guláša a voľno-časové aktivity pre deti ako napr. jazda na koni, maľovanie na tvár, rôzne súťaže a ukážka policajnej práce.

Svoj priestor bude mať i Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj, ktorej pracovníci ochotne poskytnú informácie o činnosti NSRV SR a o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020