Aktuálne informácie

Zrušenie aktivity - Vzdelávaco-informačné stretnutie - Výzva na predkladanie žiadosti na podopatrenie 8.6 PRV SR 2014 – 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vzrušila vzdelávaco-informačné stretnutie "Výzva na predkladanie žiadosti na podopatrenie 8.6 PRV SR 2014 – 2020 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh", ktoré sa malo konať 16. júla 2019, v čase od 9:00 h v Dolnom Kubíne,  City Hotel Park, Radlinského 21

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020