Aktuálne informácie

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky a Trnavský kraj pozývajú na informačný seminár „Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore“

Seminár sa uskutoční dňa 23. 09. 2019 (pondelok) v Hoteli Holiday Inn Trnava (Hornopotočná 5, 917 01 Trnava) so začiatkom o 10.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020