Aktuálne informácie

Výzvy MAS financované z IROP

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P826-512-003 MAS SĽUBICA, o.z. (31-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P826-512-004 MAS SĽUBICA, o.z. (31-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S539-512-004 MAS Medzi riekami, o.z. (31-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-511-004 MAS Dolné Záhorie (31-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q399-511-001 MAS Požitavie - Širočina (30-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P840-512-001 MAS VSP Južný Gemer (30-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S658-512-001 MAS Rudohorie, o.z. (30-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S539-512-002 MAS o.z. Medzi riekami (30-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T003-511-003 MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. (30-03-2020)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-P780-512-001 MAS Zlatá cesta  (26-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T003-512-001 MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. (25-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP_CLLD-T612-512-001 MAS Biela Orava (25-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P932-512-002 MAS STRÁŽE (24-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P964-512-004 MAS HORNÁ TOPĽA (19-03-2020)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q156-512-002 MAS NAŠA LIESKA o.z. (19-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S539-511-001 MAS Medzi riekami o.z.(19-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-002 MAS HORNOHRAD (19-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-003 MAS HORNOHRAD (19-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P977-512-002​ MAS Žiar (18-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q068-512-002 MAS ROŇAVA, o.z. (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q068-512-003 MAS ROŇAVA, o.z. (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q068-512-005 MAS ROŇAVA, o.z. (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q446-512-001 MAS Turiec (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q066-511-001 MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q072-512-004 MAS Bodva (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q571-512-001 MAS Dolný Liptov (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-512-003 MAS TOKAJ – ROVINA, o.z. (16-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-512-006 MAS NAŠA LIESKA o.z. (12-03-2020)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q156-512-001 NAŠA LIESKA o.z. (12-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-512-005 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. (10-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-512-002 MAS TOKAJ – ROVINA, o.z. (10-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-512-004 MAS TOKAJ – ROVINA, o.z. (09-03-2020)

Aktualizácia č.1 Výzvy č.IROP-CLLD-Q156-511-003 MAS NAŠA LIESKA o.z. (09-03-2020)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 MAS Hornohrad (02-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-V254-512-001 MAS Pod Vihorlatom, o.z. (03-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q446-512-001 MAS Turiec (02-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S658-512-002 MAS Rudohorie (27-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T612-512-003 MAS Biela Orava (27-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q066-512-002 MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. (27-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q072-512-003 MAS Bodva (27-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q612-511-002, MAS Biela Orava (25-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q068-512-004, MAS Rožňava, o.z (25-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-V254-512-001, MAS Pod Vihorlatom, o.z. (24-02-2020)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-P782-512-001 MAS Vršatec (24-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q068-511-001 MAS ROŇAVA, o.z. (17-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P788-511-001 MAS Horný Šariš - Minčol (13-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q071-512-005 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (11-02-2020)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q632-51-001 Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (10-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P977-512-003 MAS Žiar (06-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 MAS HORNOHRAD (05-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD- Q198-512-004 MAS Občianske združenie Žiarska kotlina (31-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q575-511-001 MAS Bystrická dolina (31-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q091-512-003 MAS OZ KRAS (31-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-512-005 OZ RRS(28-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q002-511-001 MAS Dukla o.z. (24-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-003 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (22-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-004 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (22-01-2020)

IROP-CLLD-Q156-512-004 MAS NAŠA LIESKA o.z. (22-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P892-511-002 MAS Pro Tatry, o.z. (20-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P807-511-001 MAS DUŠA, o.z. (15-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 MAS HORNOHRAD (15-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P964-512-003 MAS HORNÁ TOPĽA (10-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q091-512-002 MAS OZ KRAS (13-12-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-002 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (12-12-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P964-512-002 MAS HORNÁ TOPĽA (11-12-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P932-511-001 MAS Stráže (02-12-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q765-511-003 MAS CEDRON-NITRAVA (28-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R045-511-001 OZ Poniklec-Váh (27-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R045-512-002 MAS Poniklec-Váh (26-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001 MAS Občianske združenie Žibrica (21-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P892-512-001 MAS ProTatry, o.z. (21-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q072-511-001 MAS Bodva (19-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-511-004 MAS Dolné Záhorie (19-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003 Združenia MR SVORNOSŤ (08-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q765-512-001 MAS CEDRON – NITRAVA (07-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002 Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ (06-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P964-511-001 MAS HORNÁ TOPĽA (04-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-512-003 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (30-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P780-511-003 Občianske združenie Zlatá cesta (29-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R013-511-001 VSP Stredný Gemer (24-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q091-511-001 MAS OZ KRAS (23-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-001 MAS Vršatec (23-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-005 MAS Podhoran (17-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-006 MAS Podhoran (17-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q601-511-001 MAS Stará Čierna voda (17-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-512-004 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (15-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (07-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-511-001 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (04-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-511-003 MAS NAŠA LIESKA, o.z. (01-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-003 MAS Podhoran (30 -09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-004 MAS Podhoran (30 -09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S658-511-001 MAS Rudohorie (30-09-2019

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-512-002 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (20-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-512-002 MAS NAŠA LIESKA o.z. (17-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P780-512-002 Občianske združenie Zlatá cesta (16-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q071-511-001 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (16-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P826-512-002 MAS Sľubica (11-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-511-001 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. (11-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q198-511-001 MAS Žiarska kotlina (10-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P813-512-002 MAS Hnilec (10-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-511-001 MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (03-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P780-512-001 MAS OZ Zlatá cesta (26-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-512-003 MAS Dolné Záhorie (19-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P977-511-001 MAS Žiar (09-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-512-002 MAS Dolné Záhorie (09-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-512-001? MAS Naša lieska (22-07-2019

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q181-512-002? MAS Šafrán (22-07-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001 Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron (18-07-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-001 MAS Podhoran (menej rozvinutý región)(07-05-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-002 MAS Podhoran (viac rozvinutý región) (07-05-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-512-001 MAS Dolné Záhorie (24-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P813-512-001 MAS Hnilec (18-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P826-512-001 MAS Sľubica (18-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q339-511-001 Občianskeho združenia Stredný Liptov (12-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q181-511-01 MAS Šafrán (11-04-2019)

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020