Aktuálne informácie

Oznam schváleným žiadateľom o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA2019+)

Oznam schváleným žiadateľom o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA2019+). V týchto dňoch zasiela platobná agentúra schváleným žiadateľom notifikačný e-mail.

Žiadateľ si zmluvu stiahne tak, že klikne na „Zmluva na stiahnutie“, zmluvu si dvakrát vytlačí, podpíše štatutárny zástupca/štatutárni zástupcovia (v zmysle konania podľa Obchodného registra). V prípade samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) sa ako štatutárny zástupca podpisuje tento samostatne hospodáriaci roľník (SHR). Podpisy je potrebné úradne osvedčiť a následne zaslať na platobnú agentúru, a to v lehote 3 pracovných dní (lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení e-mailu). V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte platobnú agentúru e-mailom na zelenanafta2019+@apa.sk

OZNAM 29. 11. 2019 (pdf, 500.91 Kb, 158x)

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020