Aktuálne informácie

OZNAM

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v termíne 20.12.2019 – 7.1.2020 budú zamestnanci ARVI mimo kancelárie z dôvodu čerpanie dovoleniek.

Vaše požiadavky vybavíme v novom roku.

Agentúra pre rozvoj vidieka

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020