Aktuálne informácie

Kontakt prostredníctvom e-mailu alebo mobilu

image

Vzhľadom na vývoj situácie a bezpečnostné opatrenia si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa na nás obracali prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na mobilných číslach, ktoré nájdete tu: 

- Kontakty - Centrálna jednotka NSRV SR: http://nsrv.sk/?pl=28

- Kontakty - Regionálne antény NSRV SR: http://nsrv.sk/?pl=3 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020