Aktuálne informácie

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, číslo výzvy 37/PRV/2018

PPA informuje o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, číslo výzvy 37/PRV/2018

  • nový dátum platnosti: otvorená výzva; výzva platná od 11.12.2018 – bez zmeny
  • podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.12.2018 do: otvorená výzva – do 12.08.2020 (termín zavretia výzvy)

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 37-PRV-2018 (docx, 12.24 Kb, 63x)

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020