Aktuálne informácie

Aktivita je zrušená - Informačný seminár na tému Predaj z dvora-ako na to

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Predaj z dvora-ako na to

Termín a miesto: 1.10.2020, Zámutov

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj bude o náhradnom termíne aktivity účastníkov informovať. Náhradná aktivita sa bude konať online formou. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020