Aktuálne informácie

WORKSHOP PRE MAS - HODNOTENIE STRATÉGIE LEADER/CLLD (TT kraj)

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na WORKSHOP PRE MAS - HODNOTENIE STRATÉGIE LEADER/CLLD

Workshop sa uskutoční v stredu 27. 10. 2020 prostredníctvom aplikácie ZOOM

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020