Kalendár akcií

10 Máj 2018
10 Máj 2018

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Viac
10 Máj 2018
10 Máj 2018

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020