Kalendár akcií

13 Jún 2018
13 Jún 2018

Seminár: Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe

Viac
13 Jún 2018
15 Jún 2018

Študijná cesta pre včelárov

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020