Kalendár akcií

16 Aug 2018
16 Aug 2018

Informačný seminár k Podopatreniu 16.4 PRV SR 2014 - 2020

Viac
16 Aug 2018
19 Aug 2018

Agrokomplex 2018

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020