Kalendár akcií

05 Sep 2018
08 Sep 2018

Odborná exkurzia do zahraničia – Slovinsko

Viac
05 Sep 2018
08 Sep 2018

Odborná exkurzia do zahraničia – Slovinsko.

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020