Kalendár akcií

25 Sep 2018
25 Sep 2018

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni - Prešovský kraj

Viac
24 Sep 2018
25 Sep 2018

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu: školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Bratislavského a Nitrianskeho kraja

Viac
24 Sep 2018
25 Sep 2018

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu: školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Bratislavského a Nitrianskeho kraja

Viac
24 Sep 2018
25 Sep 2018

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu: Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja

Viac
24 Sep 2018
25 Sep 2018

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu: Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020