Kalendár akcií

27 Sep 2018
27 Sep 2018

Pozvánka na školenie: Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020

Viac
26 Sep 2018
27 Sep 2018

Študijnú cestu „Lokálne trhy, krátke dodávateľské reťazce a príklady dobrej praxe“

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020