Kalendár akcií

09 Máj 2019
09 Máj 2019

Informačné stretnutie MAS k podopatreniu 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Viac
09 Máj 2019
09 Máj 2019

Farmárske trhy ku dňu Európy

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020