Kalendár akcií

25 Júl 2019
25 Júl 2019

Pracovné stretnutie bude zamerané na problematiku Implementácia stratégii CLLD "Žilinský kraj"

Viac
25 Júl 2019
25 Júl 2019

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE PARTNEROV PRACUJÚCICH NA PRINCÍPE LEADER/CLLD Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020