Kalendár akcií

23 Sep 2019
23 Sep 2019

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Viac
23 Sep 2019
23 Sep 2019

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020