Kalendár akcií

13 Nov 2019
16 Nov 2019

Študijná zahraničná cesta do Hannovera v Nemecku

Viac
13 Nov 2019
13 Nov 2019

Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 - 2020

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020