Kalendár akcií

24 Sep 2020
24 Sep 2020

Informačný seminár MAS – strednodobé hodnotenie stratégie CLLD - TT kraj

Viac
24 Sep 2020
24 Sep 2020

Informačný seminár MAS – strednodobé hodnotenie stratégie CLLD - NR kraj

Viac
24 Sep 2020
24 Sep 2020

Informačný seminár MAS – strednodobé hodnotenie stratégie CLLD - TN kraj

Viac
24 Sep 2020
24 Sep 2020

Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD pre zástupcov MAS Banskobystrického kraja

Viac
24 Sep 2020
24 Sep 2020

Seminár pre MAS - Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD - ZA kraj

Viac
24 Sep 2020
24 Sep 2020

Seminár pre MAS - Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD - PO kraj

Viac
24 Sep 2020
24 Sep 2020

Seminár pre MAS - Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD - BA kraj

Viac
24 Sep 2020
25 Sep 2020

Stratégia CLLD a interné smernice MAS v Prešovskom kraji

Viac
24 Sep 2020
24 Sep 2020

Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD pre zástupcov MAS Košického kraja

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020