Kalendár akcií - starý

Spracovanie mlieka a mäsa - odborná zahraničná exkurzia

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre trenčiansky kraj Vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu "Spracovanie mlieka a mäsa", ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 28. júna 2013. Hlavnými témami sú systém priameho predaja a spracovania poľnohospodárskych produktov v Slovinsku a využitie pre vidiecky cestovný ruch. Odborná zahraničná exkurzia je určená hlavne pre zástupcov poľnohospodárskych a potravinárskych subjektov. Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020