Kalendár akcií - starý

Informačný seminár "Prístup LEADER v období 2014-2020"

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár "Prístup LEADER v období 2014-2020", ktorý sa uskutoční dňa 12. marca 2014 v obci Uhrovec v priestoroch obecného úradu. V priebehu seminára budú poskytnuté informácie o miestnych akčných skupinách, verejno-súkromných partnerstvách, prístupe LEADER v novom programovacom období, skúsenosti z implementácie ISRÚ, chodu MAS a projektov spolupráce pre ich využitie v novom programovacom období 2014 - 2020. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.
 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020