Kalendár akcií - starý

Semináre na tému rodinné farmárčenie

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci  so Zväzom ekologického poľnohospodárstva - EKOTREND Slovakia Vás pozývajú rámci Medzinárodného roka rodinného farmárstva na sériu 8 seminárov k téme rodinného farmárčenia. Semináre sa uskutočnia v mesiacoch marec až október. Každý seminár bude iného tematického zamerania. Podrobné informácie a pozvánky ku každému semináru budú priebežne zverejňované. Prepokladané termíny a miesta konania seminárov:

21.3.2014, Jelenec – Spracovanie potravín prvovýrobcom na farme
25.4.2014, Levoča – Štatút farmárskej rodiny
30.5.2014, Sklené – Podpora mladých, malých a začínajúcich farmárov
27.6.2014, Podkylava – Pôda
18.7.2014, Senec – Farmársky zákon
15.8.2014, Zvolen – Likvidácia vedľajších živočíšnych produktov
19.9.2014, Bratislava – Nákup použitých strojov a zariadení z fondov EÚ
24.10.2014, Košice – Plemenitba

Účasť na seminároch je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. V prípade Vášho záujmu je potrebné kontaktovať p. Homolovú na email: ecotrend@ecotrend.sk, resp. telefonicky na číslo 0905 580 141.

Prvý zo série seminárov sa uskutoční 21.3.2014 v Jelenci. Témou seminára bude "Spracovanie potravín prvovýrobcom na farme". Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020