Kalendár akcií - starý

Odborná exkurzia "Banskobystrický vidiek"

Regionálne pracovisko NSRV SR pre trenčiansky kraj Vás pozýva na odbornú exkurziu "Banskobystrický vidiek", ktorá sa uskutoční 10.-12. júna 2014. Odborná exkurzia je zameraná na problematiku prístupu LEADER a výmenu skúseností medzi jednotlivými aktérmi rozvoja územia. Je určená hlavne pre zástupcov verejno-súkromných partnerstiev a miestnych akčných skupín z trenčianskeho kraja. Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020