Kalendár akcií - starý

Študijná cesta po príkladoch dobrej praxe miestnych akčných skupín v Českej republike

Centrálna jednotka NSRV SR Vás pozýva na "Študijnú cestu po príkladoch dobrej praxe miestnych akčných skupín v Českej republike".

Študijná cesta predstavuje inšpiratívnu a odbornú prezentáciu príkladov dobrej praxe MAS v Českej republike v trvaní 3 dni. Jej cieľom je prezentácia implementácie Programu rozvoja vidieka a Leadra v Českej republike. Študijná cesta sa bude konať v dňoch 8. -10. septembra 2014.
 

Program exkurzie spolu s ďalšími informáciami je uvedený v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020