Kalendár akcií - starý

Konferencia NSRV SR (Nitra 20. – 21. november 2014)

Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na dvojdňovú Konferenciu NSRV SR, ktorá sa bude konať 20. - 21. novembra 2014 v Nitre. Nosnou témou programu konferencie bude zhodnotenie PRV SR 2007 - 2013 a príprava programového obdobia 2014 - 2020. V dokumentoch na stiahnutie je k dispozícii pozvánka, program a prihláška.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020