Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza projektov z podopatrenia 4.1, 4.2, 6.4 PRV SR 2014 – 2020

Prinášame vám prehľad zrealizovaných projektov z podopatrenia 4.1, 4.2, 6.4 PRV SR 2014 – 2020 zaregistrovaných do Národnej siete rozvoja vidieka SR aj s fotodokumentáciou, ktorá pozostáva z ukážok jednotlivých projektov. 

P. č. Konečný prijímateľ Okres Kraj Názov projektu Miesto realizácie projektu Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 - 2020 (EUR) Číslo opatrenia resp. podopatrenia Rok ukončenia realizácie projektu
1. Ing. Ľudovít Kulich Partizánske Trenčiansky  Zavádzanie inovatívnych výrobných technológií v potravinárstve Partizánske 252 000,00 4.2 2016
2. Ing. Vojtech Lampert Bratislava IV. Bratislavský Rozšírenie ubytovacích kapacít podniku Sklené 191 940,62 6.4 2016
3. Poľnohospodárske družstvo Zavar Trnava Trnavský Investície do živočíšnej výroby Poľnohospodárskeho družstva Zavar Zavar, Brestovany, Lovčice 791 192,76 4.1 2016
4. JT-PARTNER, s.r.o. Detva Banskobystrický Zvýšenie výťažnosti produktu KP1 Hriňová 997 827,00 4.2 2016
5. KOLIBA,a.s. Detva Banskobystrický Modernizácia a rozšírenie syrárne - 2. etapa Hriňová 992 828,10 4.2 2016
6. AGRO TAMI, a.s. Nitra Nitriansky Linka na výrobu a plnenie KMV Nitra 999 300,00 4.2 2016
7. PABY, s.r.o. Trnava Trnavský Investície do rozvoja do nepoľnohospodárskych činností - PABY, s.r.o. Boleráz 283 058,72 6.4 2016
8. Kysucké pekárne, a.s. Čadca Žilinský Modernizácia výrobnej linky na chleba Čadca 388 678,50 4.2 2016
9. Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Topoľčany Nitriansky Laminačná linka - diverzifikácia produktov laminovania Veľké Ripňany 407 750,00 6.4 2016
10. COBAK, s.r.o. Veľký Krtíš Banskobystrický Investície do hmotného majetku - COBAK, s.r.o. Želovce 127 824,50 4.2 2016
11. Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. (TOPEC a.s.) Topoľčany Nitriansky Inovácia výroby chleba Topoľčany 225 516,00 4.2 2016
12. MLYN ŠTÚROVO, a.s. Levice Nitriansky Investícia do technologického rozvoja spoločnosti a manipulačnej techniky Bíňa 151 970,00 4.2 2017
13. BGV, s.r.o. Stará Ľubovňa Prešovský Egalizácia liehovín Hniezdne 897 300,00 4.2 2017
14. Novogal a.s. Nové Zámky Nitriansky Výstavba triediarne vajec, skladov, technológií a nákup strojov pre ŽV Dvory nad Žitavou 869 603,97 4.1 2016
15. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce - Paderovce Trnava Trnavský "Zvýšenie výkonnosti rastlinnej výroby zavádzaním inovatívnych technológií" Radošovce - Paderovce 31 134,00 4.1 2017
16. ERI BAKERY, a.s. Skalica Trnavský Inovácia technologického procesu v spoločnosti ERI BAKERY, a.s. Skalica 332 190,00 4.2 2017
17. Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach Trnava Trnavský Obstarávanie inovatívnych technológií Smolenice, Smolenická Nová Ves, Lošonec, Boleráz, Trstín, Bínovce, Horné Orešany 54 911,60 4.1 2017
18. DANUBIA a.s. Dunajska Streda Trnavský Investície do pekárenskej výroby Dunajská Streda 669 820,50 4.2 2017
19. LEBECO s.r.o. Komárno Nitriansky Modernizácia a rozšírenie výrobného procesu v spoločnosti LEBECO s.r.o. Kolárovo 264 255,76 4.2 2017
20. Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom

Ilava

Trenčiansky  Obstaranie inovatívnych technológií Dubnica n/V, Ilava, Klobušice, Nová Dubnica, Malý Kolačín, Veľký Kolačín, Prejta, Nemšová, Trenčianske Teplice 51 952,00 4.1 2017
21. AGROK, spol. s.r.o. Zlaté Moravce Nitriansky Obstaranie strojov na variabilnú aplikáciu hnojív v spoločnosti AGROK, spol. s.r.o. Topoľčianky, Skýcov, Hostie, Obyce, Machulince, Zlaté Moravce, Žitavany, Žikava, Hosťovce, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Dúbravka, Markovce, Bidovce, Svinica, Ploské, Ďurďošík, Nová Polhora, Trebišov, Orlov, Ľubotín, Plaveč, Torysa, Oľšov, Šarišské Bohdanovce, Seniakovce 80 000,00 4.1 2017
22. Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce Topoľčany Nitriansky Samochodný postrekovač s variabilnou aplikáciou tekutých hnojív Jacovce, Prašice, Velušovce, Tesáre, Kuzmice, Bojná, Topoľčany, Nemečky, Krušovce, Tvrdomestice, Norovce, Zlatníky, Tovarníky 79 690,40 4.1 2017
23. Družstvo Agrospol, družstvo Lučenec Banskobystrický Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti a presnou aplikáciou v družstve AGROSPOL Boľkovce 69 974,00 4.1 2017
24. Agrodružstvo Bystré Vranov nad Topľou Prešovský Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov - Agrodružstvo Bystré Bystré 79 800,00 4.1 2017
25. Poľnohospodárske družstvo, Jur nad Hronom Levice Nitriansky Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov - PD Jur nad Hronom Jur nad Hronom 77 800,00 4.1 2017
26. Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Nitra Nitriansky Zvýšenie konkurencieschopnosti družstva v oblasti ŽV a ŠRV Veľké Zálužie 79 9097,50 4.1 2016
27. Ivan Pisca Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky Zavádzanie inovatívnych technológií v podniku Častkovce 29 600,00 4.1 2017
28. Poľnohospodárske družstvo Budmerice Pezinok Bratislavský Návesný postrekovač s rozpätím ramien 24 m  Budmerice, Štefanová 15 848,40 4.1 217
29. PD Uhrovec, a.s. Bánovce nad Bebravou Trenčiansky Modernizácia strojno - technologického vybavenia farmy Uhrovec, Horné Naštice, Bánovce nad Bebravou, Žitná - Radiša, Kšinná, Uhrovské Podhradie, Omastinná 879 578, 50 4.1 2016
30. AT GEMER, spol. s.r.o. Rožňava Košický Komplexné riešenie výživy v pestovaní plodín špeciálnej rastlinnej výroby Dubník 731 265, 02 4.1 2017
31. Syráreň Havran Senica Trnavský Modernizácia technologických zariadení a rozšírenie výrobného programu spoločnosti Syráreň Havran, a.s. Senica 968 500,00 4.2 2017
32. Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré Poprad Prešovský Nákup postrekovača pre zlepšenie efektivity a ekonomiky práce Spišské Bystré 35 396,00 4.1 2017
33. J E L E N Ján Ing. Levice Nitriansky Investície do zavádzania inovatívnych technológií Tekovská Nová Ves, Opatová 17 320,00 4.1 2016
                 

*Prehľad zrealizovaných projektov z podopatrenia 4.1, 4.2, 6.4 PRV SR 2014 - 2020 bol spracovaný na základe informácií uvedených v príslušných registračných formulároch, ktoré poskytli koneční prijímatelia.

Zdroj: registračné formuláre zaslané konečnými prijímateľmi pod p. č. 1. - 33.

Autori fotografií: archív prijímateľov.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020