Implementácia LEADER/CLLD

FAQ pre MAS k aktualizácii stratégie CLLD

Gestor CLLD prostredníctvom NSRV SR zverejňuje FAQ pre MAS k aktualizácii stratégie CLLD  - časť 1 a 2.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020