Implementácia LEADER/CLLD

PPA zverejnila aktualizáciu Príručky pre prijímateľa LEADER

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila aktualizáciu Príručky pre prijímateľa  nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.2. 

Príručku a všetky potrebné prílohy môžete nájsť na stránke PPA tu: https://www.apa.sk/index.php?navID=797&id=9491

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020